Та уулзах залуу гэж та бодож байна ‘OK’, гэхдээ та байхгүй бол их болж байгаа тиймээс та явж, түүнтэй хамт байна

Та хэзээ нэгэн цагт байсан «энгийн болзоо’ нөхцөл байдал, хийхийг хүссэн, энэ нь илүү ноцтой байна вэ? Таны түүхийг хуваалцах, доорх тайлбар

I ‘ d love to hear from you

About