Бий болгох сайн танилцуулга видео нь цаг хугацаа, хүчин чармайлт байгаа боловч энэ нь бүхэлдээ үнэ цэнэтэй юм

Аудио: Хээрийн бичигч, windscreen талаар нарийвчилсан заавар, жишээ нь, зааврыг үзнэ үү дараах асуулт хариултууд

About