Санамсаргүй чат хялбар болгодог ярих дэлхий даяар танихгүй

Хэвлэлийн дараагийн холбоотой байх өөр нэг хүн

Чат нь танихгүй нь тодорхой улс орны сонгож байгаа сонголт дээд хэсэгт чат апп. Чат нь зөвхөн охид дарна уу охид товч, эсвэл шүүлтүүр хүйсээр

About