Энэ вэб хуудас агуулсан мэдээлэл, холбоос, зураг, видео бичлэг, бэлгийн замаар шууд материал (хамтад нь «Бэлгийн Тодорхой Материал»). ЧАДАХГҮЙ хэвээр байвал: you are not наад зах нь нас буюу нас дийлэнх бүр харьяалалд нь та болно, эсвэл үзэж болох Бэлгийн Тодорхой Материал, аль ч өндөр байна («Нас Дийлэнх нь»), ийм материал offends та, эсвэл (iii) үзэж Бэлгийн Тодорхой Материал биш хууль бүр олон нийтийн та хаана сонгож харах.

§ болон бусад холбогдох стандарт, хууль тогтоомжийн дараах бүх тайланг үнэн зөв

About